Budownictwo

W jaki sposób należy przygotować wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Kiedy jest wszczynane takie postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego? Należy wiedzieć, że postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wszczynane jest wtedy, kiedy złożony zostanie wniosek (wyłącznie w takim przypadku).

Składanie wniosku

Bowiem pamiętajmy, że nie ma możliwości, aby organ zrobił to z urzędu. A do każdego wniosku trzeba dołączyć:

  1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, kiedy jest wymagana taka decyzja)
  2. operat wodnoprawny z oznaczoną datą jego wykonania oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych
  3. ocenę wodnoprawną, kiedy jest wymagana
  4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeśli są wymagane.

Operat jest kluczowy

A co z tych podpunktów jest najważniejsze? Idąc za ekspertami z portalu PoradyBudowlane.pl najważniejszy jest oczywiście operat, który sporządza się pisemnie w formie graficznej i opisowej, a także na elektronicznych nośnikach danych w postaci dokumentu tekstowego i plików typu rastrowego (PDF) dla części graficznej. Natomiast w przepisach nie określono szczególnych uprawnień, jakie powinna mieć osoba wykonująca operat wodnoprawny. Wcale nie oznacza to jednak, że jego opracowanie jest proste. Warto wiedzieć, że na rynku obecnie funkcjonuje wiele firm specjalizujących się w sporządzaniu operatów. Taki podmiot powinien również umieć określić, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Similar Posts